Despre Proiect
Proiectul are ca scop susținerea și dezvoltarea de activități extracurriculare pentru 30 de copii din mediul rural, cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani (15 de etnie romă), copii care provin din familii care se confruntă cu probleme economice și sociale, promovând astfel beneficiile educației și prevenind abandonul școlar, prin implicarea activă a comunității și voluntarilor.

În cadrul atelierelor creative, copiii vor decora sala de clasă astfel încât atmosfera să fie una de poveste, care să îi ,,deconecteze” de la problemele din mediul familial încurajandu-i să vadă această ,,locuința” temporară ca pe un loc sigur și prietenos, unde se pot exprima creativ fără a fi evaluați, unde sunt apreciați pentru ceea ce sunt; o parte din obiectele decorative create de copii vor fi expuse în cadrul unor expoziții tematice. Promovăm un stil de viață sănătos astfel încât prin amenajarea terenului de sport, copiii vor putea fi implicați în activități sportive cu scopul de a le transmite valori precum corectitudinea, respectul, spiritul de echipă și toleranța; vor fi implicați în activități de educație ecologică în cadrul cărora copiii vor fi încurajați să creeze o grădină în curtea școlii, educându-i în sensul păstrării respectului pentru natura si dezvoltării unor deprinderi de conservare a naturii.

Sustenabilitate
Având în vedere faptul că activitățile propuse în proiect reprezintă o continuare a Programului Comunități Locale implementat de către FAS inca din anul 2009 și că beneficiarii activităților doresc o participare continuă, Aplicantul se va implica și după finalizarea implementării proiectului în continuarea activităților. Se vor căuta surse alternative de finanțare a activitatilor care vor avea loc cu o frecvență ce va fi stabilită ulterior, în aceeași sală de curs reabilitată în cadrul proiectului și cu ajutorul voluntarilor din cadrul fundației și al Partenerilor. Școala va avea obligația de a întreține și folosi corespunzător terenul de sport și dotările aferente. Vor putea fi organízate activități și competiții sportive diverse având la dispoziție și un teren echipat corespunzator. Elevii vor avea responsabilitatea îngrijirii grădinii. Afișele care îndeamnă la voluntariat vor fi păstrate la intrarea în școală, astfel încât părinții și bunicii să se implice în continuare să susțină demersul partenerilor.

Cauza
Din 2009 în parteneriat cu școala FAS organizează activități extracurriculare pentru 20 de copii. În ciuda solicitărilor primite, resursele financiare ale FAS nu au permis creșterea numărului de beneficiari. Proiectul propune creșterea numărului de beneficiari (30 din care 15 de etnie romă), dublarea numărului de activități și implicarea activă a comunității. Lipsa materialelor educative, situația financiară precară a familiilor copiilor fac imposibilă desfășurarea activităților fără susținerea materială din partea fundației. Sala de clasă în care au loc activitățile are condiții minime: mobilier deteriorat, fără spații de depozitare a materialelor educaționale, pereții au nevoie de reparații și zugrăvire. Terenul de sport este impropriu pentru desfășurarea de activități sportive – este o bucată de pamânt pe care au fost amplasate două, asa numite, porți de fotbal. Așadar, copiii pot juca doar fotbal sau să alerge, în condiții de nesiguranță din cauza terenului denivelat.

Obiective
Obiective pe termen scurt: -Implicarea a 30 de copii, dintre care 15 de etnie romă -Stimularea creativității elevilor prin desfășurarea de activități extracurriculare -Reabilitarea și amenajarea sălii de curs aferentă desfășurării activităților -Reabilitarea si reamenajarea terenului de sport -Implicarea a minim 15 voluntari în activitățile proiectului -Formarea şi exersarea deprinderilor de îngrijire, protejare şi ocrotire a mediului înconjurător -Organizare expoziții „Pot să fiu și eu artist” -Organizarea unei excursii tematice “ În recunoașterea tradițiilor” Obiective pe termen lung: -Îmbunătățirea abilităților, dezvoltarea personalității copiilor -Implicarea părinților și a comunității în vederea susținerii copiilor în continuarea procesului educativ și a formării profesionale -Promovarea educației și prevenirea abandonului școlar -Integrarea copiilor de etnie romă în mediul educational -Schimbarea percepției comunității în privinta copiiilor proveniți din familii defavorizate prin promovarea obiectelor artistice create -Creșterea încrederii în propriile forțe a elevilor și formarea sentimentului de apartenență la comunitate -Creșterea solidarității comunității

Beneficiari directi
Beneficiari direcți: – 30 elevi ai Școlii Gimnaziale Dioști, cu vârste cuprinse între 8 și 14 ani, dintre care 15 sunt de etnie romă, copii proveniți din familii cu mijloace financiare precare, în vederea prevenirii abandonului scolar. Beneficiari indirecți: – Tinerii și adulții voluntari participanți la proiect, minim 15 voluntari – Cadrele didactice din școală, minim 4 – Restul scolarilor si prescolarilor(287) care frecventează cursurile scolii – Membri comunităţii care vor participa în număr tot mai mare la acţiuni de voluntariat, minim 30 frați mai mari, părinți, bunici – Alte comunităţi învecinate care vor afla prin intermediul mijloacelor de informare în masă despre iniţiativa voluntarilor din comunitatea proiectului şi vor dori să implementeze un proiect după modelul acestuia.

Buget
Sumă totală necesară: 14961
Surse alternative de finanţare
Fundația Adina Stiftelsen România a fost înființată în Craiova în anul 2004 la inițiativa membrilor fundației umanitare norvegiene cu același nume. Adina Stiftelsen Norvegia a luat naștere în Bergen in 2001, ca urmare a acțiunilor întreprinse de un grup de persoane private care au dorit să ofere ajutor copiilor săraci din judetul Dolj. Acțiunile de strângere de fonduri care au loc în Norvegia sunt realizate prin munca voluntară a unui numar mare de persoane, companii private, organizații și școli. În cei 10 ani de activitate cea mai mare parte din finanțarea FAS a fost și este acoperită de către Adina Stiftelsen Norvegia. În 2009 a fost încheiat un memorandum de înțelegere între cele două organizații în care este stipulat transferul gradual privind responsabilitatea finanțării activităților către partea română; de asemenea majoritatea norvegiana din Consiliul Director FAS, s-a transformat în majoritate română, în prezent 3 din cei 5 membri fiind cetățeni români. In acest context, in ultimii ani am cautat in permanenta surse de finantare autohtone si am aplicat pentru proiecte care pot finanta activitatile desfasurate. Activitatea descrisă în propunerea de proiect reprezinta continuarea si dezvoltarea Programului Comunitati Locale desfășurat în com Dioști. În cazul aprobării prezentului proiect, se va face rectificarea bugetului FAS în concordanța cu suma aprobată. Cheltuielile legate de costurile administrative ale fundației, costurile legate de taxe și mentenanța autovehiculelor fundației folosite în timpul proiectului, 50% din costurile de combustibil, vor fi suportate financiar de către FAS. Suma prevăzută in buget pentru renovarea sălii de clasă reprezintă 50% din costul estimat necesar, restul fiind obținut printr-o sponsorizare de la unul dintre partenerii fundației, Fabryo Corporation. În vederea unei transparențe totale fundația se obligă să pună la dispoziția finanțatorului orice document contabil relevant.

Impact
Rezultate asteptate A1.Elaborare plan de acțiune, achiziție materiale, rapoarte de activitate, repartizarea sarcinilor echipei A2.Sală de curs reamenajată, mobilată și dotată Teren sportiv reabilitat, multifuncțional A3.Creșterea nr copiilor participanți la ateliere și diversificarea activităților Organizare de activități sportive și amenajarea grădinii A4.Organizarea a 5 expoziții tematice A5.Organizarea unei excursii A6.Elaborarea planului de promovare Impact: A1.Minim 15 voluntari implicați în activitățile proiectului. A2.Implicarea comunității la activitățile de amenajare a spațiilor; creșterea numărului de voluntari din comunitate, minim 30. A3.Dezvoltarea abilităților a 30 de copii, creșterea încrederii în forțele proprii, a spiritului de inițiativă, spiritului de echipă. Integrarea copiilor de etnie romă în mediul educațional, creșterea stimei de sine, formarea sentimentului de apartenență la comunitate. Formarea deprinderilor de îngrijire, protejare şi ocrotire a mediului înconjurător. A4.Cel putin 300 obiecte prezentate la expoziții Creșterea solidarității și sensibilizarea comunității (alte comunităţi învecinate vor afla prin mijloacele de informare în masă despre iniţiativa voluntarilor şi vor dori să implementeze un proiect asemănător). A5.Conștientizarea identității naționale și aprecierea valorilor tradiționale. A6.Cel puțin 10 000 de persoane informate despre proiect.

We are here

Contact

0351 439 008 | 0749 153 016
0351 439 008 | 0749 153 016
Str. Romul, Bl.D, Ap.7
Craiovei street, No.60A, Leșile Village
Craiova, Dolj
Șimnicu de Sus, Dolj County
office@fundatia-adina.ro

Our friends